Udruženje "DAJ MI RUKU"
Volontiranje | Donacije | Humanitarne akcije

Znam ja, znaćeš i ti

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti” deo je Programa stručne prakse koji smo razvili 2015. godine sa idejom da studentima budućim socijalnim radnicima, specijalnim pedagozima, psiholozima i učiteljima omogućimo obavljanje stručne prakse, a sve u cilju razvijanja njihovih stručnih kompetencija potrebnih za samostalan i grupni rad sa korisnicima. Sprovodimo ga na dva nivoa:

1. Rad sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Pored studenata, direktni korsnici projekta su i učenici sa nedovoljno razvijenim komunikacijskim veštinama, sa problemima u ponašanju i učenici sa lošijim uspehom u školi. Zadatak studenata je da sa učenicima rade na poboljšanju uspeha u školi, razvijanju komunikacijskih veština radi uspostavljanja boljih socijalnih odnosa uz redovnu saradnju sa roditeljima, nastavnicima i stručnim saradnicima.
Projekat realizujemo u više ciklusa koji traju jedan semestar/jedno polugodište, ukupno 90 odnosno 120 radnih sati. Nakon dvodnevne obuke za vođenje kreativnih radionica sledi individualni rad sa učenikom i osmišljavanje i realizacija edukativnih radionice sa grupom u skladu sa potrebama i mogućnostima dece.

2. Rad sa predškolskom decom. Pored studenata, korisnici su i deca predškolske grupe i deca predškolskog uzrasta koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Cilj projekta je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece i učenje veština za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, saradnja sa vršnjacima, itd.

  • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  AKTUELNOSTI
  HUMANITARNE AKCIJE
  PROJEKTI