O nama

„DAJ MI RUKU“ je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano februara 2009. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socio-humanitarnog rada. Osnivači udruženja su diplomirani socijalni radnici i psiholozi čija je glavna misija poboljšanje kvaliteta života dece i omladine, sa fokusom na socijalno ugrožene pojedince i grupe.

Ciljevi udruženja

Preventivna aktivnost i preduzimanje neposrednih akcija radi podrške, zaštite i poboljšanja kvaliteta života dece, mladih i odraslih.

Informisanje, edukacija i preduzimanje neposrednih akcija u oblasti zaštite životne sredine i koncepta održivog razvoja, radi podizanja svesti i poboljšanja kvaliteta života dece, mladih i odraslih.

Pružanje podrške osnaživanju mladih da razviju svoje potencijale i odnose sa drugima u cilju stvaranja humanijeg društva putem različitih oblika neformalne edukacije.

Iinformisanje, edukacija i preduzimanje neposrednih akcija u oblasti kulture i umetnosti, radi podizanja svesti i poboljšanja kvaliteta života dece, mladih i odraslih.

Zahvaljujući saradnji sa brojnim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, univerzitetima, opštinama, ministarstvima, firmama i diplomatskim predstavništvima u Srbiji naše udruženje uspešno realizuje programe i projekte na teritoriji cele Srbije.

DAJ MI RUKU добија донацију од Google Ad Grants-а. ПрограмGoogle Ad Grants подржава регистроване непрофитне организације које деле Google-ову филозофију друштвено-корисног рада у свету у областима као што су наука и технологија, образовање, светско јавно здравље, животна средина, залагање за младе и уметност. Google AdGrants је добротворни програм за оглашавање који додељује бесплатно онлајн оглашавање непрофитним организацијама преко Google AdWords-а.

Od 2017 godine udruženje učestvuje u programu Erasmus + i sarađuje sa brojnim srodnim organizacijama iz Evrope na  KA1, KA2 i KA3 komponentama programa.

Udruženje "DAJ MI RUKU"