Znam ja u ADRA Srbija

Nakon zavšenog V ciklusa našeg programa "Znam ja, znaćeš ti" nastavili smo sa realizacijom novog projekta u saradnji sa udruženjem ADRA Srbija.
U toku juna i jula realizovaćemo projekat u okviru Letnje škole u Adrinom Društevnom centru. Planirano je da se sprovede sedam radionica koje će voditi pedagozi i psiholog. Za ovu svrhu projekat „Znam ja, znaćeš i ti“ je prilagođen potrebama dece koja će učestvovati u radioncima. U pitanju su deca iz podstandardnih romskih naselja na opštini Palilula uzrasta od 9 i 10 godina. Teme koje smo prepoznali kao posebno značajne su saradnja i emocije. U skladu sa tim cilj projekta je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod romske dece iz podstandardnih naselja uzrasta od 9 do 10 godina. Na radionicama ćemo podsticati razvoj kooperativnih veština, timskog rada, asertivnu komunikaciju i nenasilno rešavanje konflikata, kao i prepoznavanje i razumevanje sopstvenih i tuđih emocija i adekvatno reagovanje i kanalisanje emocija u različitim situacijama. Kroz sve ovo težićemo da jačamo samopouzdanje kod dece i da im pomognemo da grade pozitivnu sliku o sebi, da upoznaju sebe i prepoznaju svoje potrebe, ali i da uvažavaju potrebe drugih. 

Udruženje "DAJ MI RUKU"