Završnica I ciklusa projekta “Znam ja, znaćeš i ti”

Krajem marta u vrtiću “Zeka” organizovali smo Aktivnost sa roditeljima kao završnicu I ciklusa projekta “Znam ja, znaćeš i ti” koji sprovodimo u saradnji sa PU “11.april”, a uz podršku Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.  Kroz statue emocija i prikaz neverbalnog, nenasilnog rešavanja konflikata predstavljen je deo drugog seta radionica koje smo sprovodili sa predškolskom grupom dece od januara do marta 2017.godine.

Projekat je realizovan od oktobra 2016. do marta 2017. godine uz učešće studenata defektologije, psihologije i budućih socijalnih radnika koji su tokom šest meseci, sa predškolskom grupom dece, radili na podsticanju socio-emocionalnog razvoja i sticanju komunikacijskih veština za razvijanje pravilnog odnosa prema sebi i drugima.

Udruženje "DAJ MI RUKU"