Uspostavljena saradnja sa OŠ “Dragan Kovačević”

Ove godine udruženje “DAJ MI RUKU” uspostavilo je saradnju sa još jednom osnovnom školom u Beogradu. OŠ “Dragan Kovačević” je obrazovna ustanova za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa oštećenim vidom, dece sa hroničnim oboljenjima (astma, epilepsija, kardiovaskularna oboljenja), dece sa poremećajima u ponašanju, emotivno i socijalno nestabilne dece, ali dece očuvanog intelekta.

Pored učenika OŠ Sava Jovanović Sirogojno, u novom ciklusu programa Stariji brat, starija sestra uključujemo i učenike OŠ Dragan Kovačević.

Ukoliko želite da radite sa decom iz ovih škola, pogledajte aktuelni konkurs za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra 2015-2017”

Udruženje "DAJ MI RUKU"