Upitnik za vaspitače

Dragi vaspitači, pred Vama se nalazi upitnik projekta ,,Znam ja, znaćeš i ti-2019/20“ na osnovu kog želimo da dobijemo informacije o Vašim utiscima o održanim radionicama. Podaci dobijeni ovim upitnikom su anonimni i koristiće se samo u svrhe unapređivanja programa, poboljšanja rada sa decom i njihovim roditeljima, kao i poboljšanja komunikacije sa saradnicima u obrazovnoj ustanovi. Stoga bismo Vas zamolili da pažljivo pročitate svako pitanje i date što iskreniji odgovor.

  1. Na sledeće tvrdnje odgovorite zaokruživanjem jednog od broja od 1 do 3, značenja brojeva su sledeća:

  1.Uopšte se ne slažem / 2.Delimično se slažem / 3.U potpunosti se slažem

  Smatram da je projektom postignut očekivani cilj u odnosu na plan projekta? 123
  Smatram da su teme obrađene na radionicama značajne za odnos roditelj-dete? 123
  Zadovoljna sam pristupom deci i roditeljima? 123
  Zadovoljna sam radom voditelja radionica tokom čitavog trajanja projetka? 123

  2. Da li smatrate da implementacija ovakvog tipa radionica podstiče kognitivni i emocionalni razvoj kod dece?
  DANEMOŽDA

  3. Da li smatrate da radionice ovakvog tipa doprinose tome da roditelji bolje razumeju svoje dete posmatrajući ga u raznim ulogama?
  DANEMOŽDA

  4. Da li biste u svom radu primenili neke od metoda rada sa decom koje su korišćene na radionicama? Ako je odgovor DA, navedite koje su to metode?
  DANEMOŽDA

  5.

  Zahvaljujemo vam se na vremenu koje ste odvojili za popunjavanje ovog upitnika!

  Udruženje "DAJ MI RUKU"