Upitnik za roditelje

Dragi roditelji, pred Vama se nalazi upitnik projekta ,,Znam ja, znaćeš i ti-2019/20“ na osnovu kog želimo da dobijemo informacije o Vašim utiscima o održanim radionicama. Podaci dobijeni ovim upitnikom su anonimni i koristiće se samo u svrhe unapređivanja programa, poboljšanja rada sa decom i njihovim roditeljima, kao i poboljšanja komunikacije sa saradnicima u obrazovnoj ustanovi. Stoga bismo Vas zamolili da pažljivo pročitate svako pitanje i date što iskreniji odgovor.

  1. Na sledeće tvrdnje odgovorite zaokruživanjem jednog od broja od 1 do 3, značenja brojeva su sledeća:

  1.Uopšte se ne slažem / 2.Delimično se slažem / 3.U potpunosti se slažem

  Smatram da su teme obrađene na radionicama značajne za odnos roditelj-dete? 123
  Zadovoljna/an sam pristupom deci i roditeljima? 123
  Zadovoljna/an sam radom voditelja radionica tokom čitavog trajanja projekta? 123

  2. Da li ste saznali nešto novo o svom detetu na radionicama?
  DANEMOŽDA

  3. Da li se saznali nešto novo o sebi kao roditelju?
  DANEMOŽDA

  4. Da li smatrate da je vaše učešće na radionicama doprinelo tome da bolje razumete svoje dete posmatrajući ga u raznim ulogama?
  DANEMOŽDA

  5. Da li biste u svom odnosu sa detetom primenili neke od metoda rada koje su korišćene na radionicama?
  DANEMOŽDA

  6.

  Zahvaljujemo vam se na vremenu koje ste odvojili za popunjavanje ovog upitnika!

  Udruženje "DAJ MI RUKU"