UKLJUČI SE U PREDSTAVU

Pozivamo vas da nam se u petak 29. marta 2013. godine  pridružite u OŠ “Sava Jovanović Sirogojno” gde će u 12 časova biti prezentovani rezultati projekta “Uključi se u život svojih vršnjaka”Nakon prezentacije, nastavnici, učitelji i volonteri na projektu, učesnici radionica Forum teatra, pozvaće publiku na učešće u predstavi, dramatizaciji događaja iz života deteta ometenog u razvoju. 

 Projektom “Uključi se u život svojih vršnjaka” uspostavljena je saradnja između udruženja građana, četiri redovne osnovne škole i jednom školom za decu sa smetnjama u razvoju sa krajnjim ciljem kreiranje Strategije o saradnji za period od pet godina. Značajnu podršku u realizaciji naše ideje pružili su Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Partneri na projektu:
Unija studenata socijalnog rada
OŠ “Sava Jovanović Sirogojno”
OŠ “Sava Šumanović”
OŠ “Sonja Marinković”
OŠ “Branko Radičević”
OŠ “Svetislav Golubović Mitraljeta”

Udruženje "DAJ MI RUKU"