“DAJ MI RUKU” u projektu “Inkubator gnezdo”

Od jula do kraja decembra 2017.godine naše udruženje učestvuje u projektu “Inkubator Gnezdo” koji podrazumeva ustupanje udruženjima na korišćenje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade u objektu „Palata Beograd“, na adresi Masarikova broj 5, sprat 6.

Možete nas posetiti ponedeljkom od 12h do 16h i četvrtkom od 10h do 14h. Javite nam se na e-mail dajmiruku2009@gmail.com ili na telefon 064 1976 856.

Udruženje "DAJ MI RUKU"