Tribina “Očuvanje mentalnog zdravlja mladih i pomagača”

Drage koleginice/kolege,

Udruženje „DAJ MI RUKU“ iz Beograda poziva vas na tribinu “Očuvanje mentalnog zdravlja mladih i pomagača”. Tribina će biti održana 18. novembra 2022.godine od 12:00 do 15:00 u prostorijama Galerije Nar u Zemunu, na adresi Njegoševa 29. Tribina je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, organizator ostvaruje 8 aktivnih bodova, voditelj na tribini ostvaruje 6 aktivnih bodova, aktivan učesnik 5 aktivnih bodova, a slušalac 3 pasivna boda. Učešće je bez kotizacije.

Cilj ove tribine je predstavljanje rezultata projekta “Da li me slušaš? Slušam te”. Projekat predstavlja strateško partnerstvo organizacija iz Slovenije, Finske i Srbije i finansiran je kroz Erasmus + program Evropske unije. Svrha projekta je da se razviju i istraže sistemi podrške za mlade ljude sa smanjenim mogućnostima koji se nalaze u distresu i da se stvori sistem edukacije za omladinske radnike u okviru dnevnih centara. Stručni tim udruženja DAJ MI RUKU dao je značajan doprinos kreiranju priručnika za omladinske radnike i pomagače “Slušati i biti slušan”, Protokola za rad sa mladima u distresu i Kurikuluma za edukaciju omladinskih radnika i pomagača. Sva tri rezultata služe kao resursi u omladinskom i socijalnom radu i biće uskoro besplatno dostupna na web stranici udruženja DAJ MI RUKU.

Struktura tribine:
11:30 – 12:00 Registracija učesnika

12:00 – 12:45 Panel predavanje “Omladinski rad u Srbiji. Važnost povezivanja omladinskog i socijalnog rada” i predstavljanje projekta i rezultata

13:00 – 14:30 Rad u manjim grupama na sledećim temama:
     – Mentalno zdravlje omladinskih radnika i pomagača (Voditelji: Iva Fila Ivanov, socijalna i  omladinska radnica i programska direktorka i Gordana Marčetić Radunović psihodramski psihoterapeut)
     – Mladi u distresu (Voditelji: Nina Jovanović, master pedagog i Ljubica Šljukić, diplomirani psiholog)
     – Primeri dobre prakse u radu sa mladima u distresu (Voditelji: Tanja Topalović, master pedagog i Ilija Ostojić, omladinski radnik)

14:30 – 15:00 Zakuska

Tribina je namenjena omladinskim radnicima, pomagačima i ostalima koji rade sa mladima i predviđeni broj učesnika je do 50. Molim vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 15. novembra do 23:59. Prijavu možete popuniti na sledećem linku

Udruženje "DAJ MI RUKU"