Saradnja sa Univerzitetom u Nišu

Od septembra 2016. godine program “Stariji brat, starija sestra” realizovaćemo i u Nišu. U maju je potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu i Školom za osnovno i srednje obrazovanje “14.oktobar”. Prvi ciklus pod nazivom “Stariji brat, starija sestra 2016-2017 NIŠ” obuhvatiće studente pedagogije i decu uzrasta od 9 do 14 godina. Saradnici na projektu su drage koleginice iz udruženja “SOCIATIVA”.

Udruženje "DAJ MI RUKU"