Rezultati projekta “Da li me čuješ? Čujem te”

Projekat strateškog partnerstva „Da li me čuješ? Čujem te.“, koji se finansira iz programa Erazmus+, realizovan je od oktobra 2020. do novembra 2022. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima Mladinski centar Zagorje ob Savi iz Slovenije i Aseman Lapset iz Finske.

Drago nam je da sa vama podelimo tri rezultata koje smo napravili u okviru projekta:

1) Protokol – Prva pomoć za omladinske radnike sa uputstvom za korišćenje
To je kartica (prikladna za džep ili novčanik) na kojoj se nalazi 5 osnovnih koraka koji pomažu omladinskim radnicima da rade sa mladima u distresu. Pored kartice, uključujemo i uputstva za šire i jasnije razumevanje osnovnih koraka.
Verzija na engleskom

2) Plan i program četvorodnevne obuke za rad sa mladima u distresu, verzija na engleskom

3) Priručnik za omladinske radnike za rad sa mladima u distresu
Priručnik “Slušati i biti slušan”, koji smo izradili u saradnji sa partnerima, sastoji se iz 3 dela: prvi deo je teorijski, u drugom delu smo sakupili postojeće alate koji se mogu koristiti u radu sa mladima u distresu, a u trećem delu prikazane su dobro prakse iz Slovenije, Srbije i Finske.
Verzija na engleskom

Udruženje "DAJ MI RUKU"