Rastimo kroz glumu

Projekat pod nazivom “Rastimo kroz glumu” realizuju studenti Fakulteta političkih nauka, smer Socijalni rad i socijalna politika, koji su na praksi u udruženju „DAJ MI RUKU”. U projektu učestvuje desetoro dece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju Osnovnu školu Dragan Kovačević u Beogradu i desetoro studenata.

Cilj nam je da decu upoznamo sa glumačkom profesijom i radom pozorišta, kao i da podstaknemo njihove potencijale i interesovanja za ovu sferu umetnosti, što za njih može biti dobar način korisnog provođenja slobodnog vremena.

Aktivnosti na projektu:

  1. Radionica glume , kroz koju ćemo decu uvesti u svet glume i  pokazati im neke od tehnika koje glumci koriste
  2. Odlazak u pozorište „Ruško Radović” u Beogradu, gde će deca prisustvovati određenom delu probe predstave “Sudbina jednog Čarlija” u režiji Ane Tomović, a nakon toga će imati priliku da porazgovaraju sa glumcima i obiđu pozorište.
  3. Jednodnevni izlet u Šabac i poseta šabačkoj biblioteci i pozorištu “Vožd” na Mišaru gde će deca gledati predstavu i imati priliku da probaju kostime glumaca
  4. Evaluaciona radionica na kojoj će deca crtati ono što im se najviše dopalo u projektu, što za nas istovremeno znači i evaluaciju celokupnog projekta. Evaluacija će biti vršena nakon svake aktivnosti gde ćemo meriti zainteresovanost i zadovoljstvo dece. Takođe u evaluaciju će biti uključeni i roditelji i volonteri.

Vreme realizacije: februar – maj 2019.godine

Udruženje "DAJ MI RUKU"