Radionice sa roditeljima i decom

U novembru smo počeli sa realizacijom radionica za decu i roditelje u vrtiću “Zeka” na Novom Beogradu u okviru projekta “Znam ja, znaćeš i ti 2019/20”. Održane su dve od planiranih 14 radionica na kojima su voditelji, psiholog i pedagozi, upoznali učesnike sa načinom rada i planiranim programom. Teme koje obrađujemo ovog meseca su Saradnja i timski rad.

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti 2019/20” namenjen je deci predškolskog uzrasta i njihovim roditeljima, a cilj je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece uz aktivno učešće roditelja. Fokus programa je na sledećim temama – Saradnja i timski rad, prepoznavanje i pokazivanje emocija, asertivna komunikacija i nenasilno rešavanje konflikata. Radićemo na unapređenju komunikacije koja je ključ dobrih međuljudskih odnosa, na razumevanju svojih i tuđih emocija kao i razloga zašto se ponašamo na određeni način, na otkrivanju i razvijanju sposobnosti i veština kod dece, razvijanju samopouzdanja i sigurnosti u sebe, učićemo zašto je važno da sarađujemo i kako da rešavamo sukobe tako da iz njih učimo, itd.

Udruženje "DAJ MI RUKU"