Radionica “Samopredstavljanje”

DAJ MI RUKU - Radionica SamopredstavljanjeOdržana druga radionica u okviru projekta “Stariji brat, starija sestra 2013-2015”.

Volonteri na projektu “Stariji brat, starija sestra 2013-2015” održali su u februaru drugu radionicu sa grupom. Pod supervizijom projektnog tima, volonteri su osmislili i organizovali radionicu “Samopredstavljanje” čiji je cilj bio razvijanje veština samopredstavljanja.

Udruženje "DAJ MI RUKU"