Psihodrama i “Stariji brat, starija sestra”

Uvodna psihodramska radionica za volontere na projektu “Stariji brat, starija sestra” održana je 5.aprila 2012. godine.

Psihodramski terapeuti iz udruženja “SOCIATIVA” održaće ukupno pet radionica sa volonterima u cilju održavanja stabilnog odnosa sa detetom. 

Psihodrama je grupna akciona psihoterapijska metoda. Ima dramske elemente: 1. terapeut koji vodi seansu, 2. protagonista – član grupe koji prikazuje neku situaciju sa detetom; 3. publika – deo grupe koji nije direktno uključen u akciju već je posmatra sa strane, i 4. pomoćne ličnosti – član grupe ili više njih koji se sporadično uključuju u psihodramsku akciju preuzimajući uloge bitnih likova iz situacije sa detetom. U kontekstu ovog projekta, na sceni se odigravaju sećanja na značajne događaje volontera i deteta, nezavršene situacije, unutrašnje drame, osećanja, dileme u radu sa detetom, kao i priprema za buduće susrete volontera i deteta. Cela grupa na kraju učestvuje u diskusiji, pruža podršku onome ko je radio, razmenjuju iskustva i dolazi se do mogućih rešenja u radu sa decom.

Udruženje "DAJ MI RUKU"