Prijava za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra 2024”

Udruženje «DAJ MI RUKU» poziva studente humanističkih nauka da se uključe u projekat „Stariji brat, starija sestra 2024“

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u Beogradu i delom u Nišu u saradnji sa redovnim i školama za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju. Kroz projekat je do sada prošlo 70 studenata i 70 dece i mladih kao direktni korisnici, a preko 300 dece i mladih je obuhvaćeno kroz određene projektne aktivnosti. Glavni princip rada je uspostavljanje interakcije i trajnog odnosa između jednog deteta i jednog studenta sa kojim dete može pozitivno da se identifikuje. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku, a možete pogledati i video 1 i video 2.
Objavljeni radovi: IPSManualHandbook.

Akreditovani seminari: ZUOV, kataloški broj programa 1103, „Uključivanje studenata volontera kao podrška socio-emocionalnom razvoju dece i mladih, naročito iz osetljivih grupa – Stariji brat, starija sestra“

Naredni ciklus programa biće realizovan u Beogradu, kroz strateško partnerstvo u okviru projekta “Saradnja za bolju budućnost mladih Roma”, Erasmus + program, kao pilot model unapređen novim metodama i aktivnostima. Realizacija je planirana od marta do kraja decembra 2024. godine u saradnji sa OŠ “Sutjeska” iz Zemuna. Studenti će imati priliku da rade sa decom i mladim Romima uzrasta od 12 do 14 godina individualno i grupno. Student i dete se sastaju tri puta mesečno i vreme provode u druženju, rešavajući školske zadatke, igrajući društvene i sportske igre, šetaju, odlaze u zabavni park, pozorište, bioskop, zoo vrt, organizuju edukative radionice, a sve u skladu sa potrebama i sklonostima deteta. Projekat traje 11 meseci, a po završetku aktivnosti svi učesnici dobijaju potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama.

Dinamika projekta:
I faza PRIPREMA I OBUKA (februar 2024)

       Selekcija učesnika (planirani datum za održavanje online intervjua je 20.februar)

       Obuka učesnika (prvi deo obuke, tri dana treninga, od 3 do 6 sati dnevno)

 

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (mart–decembar 2024)

       Drugi deo obuke (dva dana druženja sa decom i mladima)

       Upoznavanje dece i studenata i formiranje parova jedan student – jedno dete

       Druženje dece i studenata – pojedinačna i grupna (pojedinačna 3 puta mesečno)

       Edukativne radionice (jedna/dve mesečno)

       Konstantna podrška studentima od strane stručnog tima (socijalni radnici, pedagozi,
psiholozi, filolog)

       Psihološka podrška studentima (psihoterapeut u edukaciji)

       Mesečni sastanci studenata i projektnog tima (online ili uživo)

       Vođenje dnevnika rada i pisanje mesečnih planova od strane studenata

       Fokus grupa/e sa decom i studentima

 

III faza EVALUACIJA (decembar 2024 – januar 2025)

       Evaluacija projekta od strane učesnika

       Pisanje izveštaja

     Predstavljanje rezultata

Šta student dobija?

       Sticanje veština pružanja direktne psihosocijalne podrške deci i mladima i druge interpersonalne veštine od važnosti za buduće profesionalno angažovanje (obuka i stručna praksa)

       Mogućnost učešća u Erasmus + programu (treninzi i omladinske razmene u inostranstvu)

       Potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama

       Mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji

       Učešće na neformalnim okupljanjima koja imaju za cilj druženje i povezivanje sa projektnim timom i drugim studentima

       Mogućnost dobijanja dodatnih bodova za upis master studija (u zavisnosti od fakulteta)

Šta se traži od studenta?

       Spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima tokom celog projekta

       Dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije u odnosu sa detetom

       Kreativnost i inicijativa

      Timski duh

 

Ko može da se prijavi?
1. Studenti druge, treće, četvrte godine i master studija, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, učitelji, itd.
2. Ostali zainteresovani sa/ili bez iskustva u radu sa decom i mladim Romima i ostalom socijalno ugroženom decom

Intervju sa odabranim kandidatima planiran je za 20.februar 2024, a trodnevna obuka u poslednjoj nedelji februara (datum je podložan promeni uz dogovor sa učesnicima). Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail dajmirukusbss@gmail.com.

Formularu za prijavu možete pristupiti na sledećem linku. Rok za prijavu je 18. februar 2024. godine do 23:59.

Udruženje "DAJ MI RUKU"