Poziv za studente – Projekat “Znam ja, znaćeš i ti 2018/2019”-ZAVRŠEN

UDRUŽENJE “DAJ MI RUKU”
POZIVA STUDENTE DRUŠTVENIH NAUKA
DA SE PRIJAVE 
ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI-2018/2019″

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti-2018/2019” sprovodimo u saradnji sa Predškolskom ustanovom “11.april”, Novi Beograd, od oktobra 2018 do kraja marta 2019. godine. Cilj projekta je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece predškolskog uzrasta. Studenti će sa decom, kroz niz radionica koje će voditi u paru, raditi na učenju veština za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, promovišući nenasilnu, asertivnu komunikaciju i podstičući saradnju i timski duh.


I Faza Selekcija i obuka studenata (oktobar 2018)

II Faza Radionice i aktivnosti (oktobar 2018 – kraj februara 2019)
III Faza Evaluacija (mart 2019)

Napomene:
1. Studenti imaju obavezu da pre početka angažovanja obave sanitarni pregled kako bi mogli da budu u kontaktu sa decom. Troškove pregleda snosi udruženje “DAJ MI RUKU”.
2. Studenti su angažovani jedan do dva puta nedeljno (u zavisnosti od rasporeda angažovanja) po 75 minuta (od 10:00 do 11:15)
3. Studenti u svom radu koriste već pripremljene radionice, ali, u skladu sa procenom, mogu i sami kreirati radionice uz mentorsku podršku koordinatora projekta.


Šta student dobija?
– Praktično iskustvo

– Obuku na teme “Nenasilna komunikacija” i “Osnove radioničarskog rada” koju vrše socijalni radnici i pedagozi udruženja “DAJ MI RUKU”
– Potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama


Šta se od studenta očekuje?

– Posvećenost deci i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa decom
– Sposobnost i spremnost da realizuje radionice i uspostavi pravilan kontakt sa decom
– Kreativnost, inicijativa


Ko može da se prijavi?
1. Studenti treće i četvrte godine i master studija državnih i privatnih društvenih fakulteta (budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi i vaspitači)

2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta

Za sve dodatne informacije pišite nam na mail znamjaznacesiti@gmail.com. Formular za prijavu možete preuzeti ovde.


Molimo vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 08 oktobra 2018. godine do 23:59h na e-mail 
znamjaznacesiti@gmail.com, pod naslovom „Prijava za ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI-(Ime i prezime)“

Na sledećim linkovima možete pogledati kako su izgledale završne radionice projekta “Znam ja, znaćeš i ti” u školskoj 2016/2017. godini. Link 1, Link 2, kao i fotografije sa ciklusa 2017/2018, Link 3.

Udruženje "DAJ MI RUKU"