Poziv za učešće u projektu “Uključi se u život svojih vršnjaka”

Udruženje «DAJ MI RUKU»
poziva studente treće i četvrte godine
Fakulteta političkih nauka, odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad
i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
da se prijave za učešće u projektu
 „UKLJUČI SE U ŽIVOT SVOJIH VRŠNJAKA“

      Projekat „Uključi se u život svojih vršnjaka“ nastao je iz potrebe razvijanja saradnje na svim nivoima osnovnih redovnih i škola za decu sa smetnjama u razvoju. Nedovoljna uključenost u zajedničke aktivnosti učenika i roditelja vodi međusobnom nerazumevanju i neuvažavanju različitih potreba i mogućnosti učenika, odbacivanju i stigmatizaciji i stvaranju niza konfliktnih situacija.

 Ciljevi projekta:

1. Razvijanje međusobnog razumevanja i uvažavanja različitih potreba i mogućnosti učenika
2. Unapređivanje saradnje škole za decu sa smetnjama u razvoju i četiri redovne škole (učenici, nastavnici i roditelji)
3. Unapređivanje znanja, veština i iskustva nastavnika i volontera u radu sa inkluzivnom grupom učenika

Učesnici:

– 20 učenika škole za decu sa smetnjama u razvoju uzrasta od 1-8 razreda;
– 60 učenika redovnih škola uzrasta od 1-4 razreda
– 10 nastavnika partnerskih škola
– 8 volontera – studenata Fakulteta političkih nauka, odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
– 9 roditelja dece iz partnerskih škola

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:
novembar 2012 – mart 2013

  1. Jednodnevna obuka studenata za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju, novembar.
  2. Radionice Forum teatar dva puta mesečno u kojima učestvuje 10 nastavnika, roditelja i volontera, februar – mart.
  3. Inkluzivne radionice, četiri puta mesečno. Likovne radionice i grupne plesne radionice, decembar – mart
  4. Evaluacija, mart;
  5. Predstava u kojoj učestvuje 10 nastavnika, volontera i roditelja. Ovim nastupom predstavlja se jedan od problema sa kojima se suočavaju učesnici, a ostali nastavnici, roditelji i volonteri aktivno se uključuju u toku predstave nudeći rešenje, poslednja nedelja marta.
  6. Kreiranje Strategije o saradnji, mart. Strategija o saradnji predstavljaće dokument obavezan za potpisnike i važiće u narednih pet godina, poslednja nedelja marta.

Svi studenti (osam) biće angažovani na inkluzivnim radionicama (dva studenta mesečno) i predstavi koja će biti izvedena poslednje nedelje marta. Tri odabrana studenta učestvovaće i u radionicama Forum teatra i izradi Strategije o saradnji.

Prijavljivanje do 25. novembra. Formulare za prijavu mozete preuzeti ovde.

Udruženje "DAJ MI RUKU"