Poziv za učešće u projektu “Saradnik za pružanje podrške dečjem razvoju i napredovanju”

Udruženje “DAJ MI RUKU” poziva studente Univerziteta u Beogradu da se uključe
u projekat “Saradnik za pružanje podrške dečjem razvoju i napredovanju”.

Naše udruženje nastavilo je saradnju sa Predškolskom ustanovom “Boško Buha” na još jednom projektu čiji je cilj angažovanje studenata humanističkih nauka kao pomoć deci kojoj se pruža dodatna podrška u vaspitanju i obrazovanju. Projekat traje od kraja aprila do kraja juna 2018. godine.

 

Student će imati priliku da tri puta nedeljno radi sa detetom uzrasta od 4-7 godina, sa sledećim zadacima: pomoć oko kretanja, održavanje lične higijene, hranjenje, oblačenje, komunikacija, socijalizacija. Sve aktivnosti se obavljaju u vrtiću, a student boravi sa detetom u grupi uz prisustvo vaspitača.

 

Troškove sanitarnog pregleda snosi udruženje.

Ko može da se prijavi?
– Studenti treće, četvrte godine ili master studija budući defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i učitelji
– Poželjno iskustvo u radu sa decom uzrasta od 4 do 7 godina

Šta volonter dobija?
– profesionalno praktično iskustvo
– Obuku tokom celog trajanja projekta na temu “Asertivnost kao veština komuniciranja pri rešavanju konflikata”
– potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
– mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji
– mogućnost prisustva na stručnim aktivima PU „Boško Buha“

Šta se traži od volontera?
– spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima,
– dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije  u odnosu sa detetom
– kreativnost i inicijativa
– timski duh

 

Pitanja i prijave poslati na mail jelena@dajmiruku.org, zaključno sa 15.aprilom. Formular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.

Udruženje "DAJ MI RUKU"