Poziv za studente – Projekat “Stariji brat, starija sestra 2023-2024”

Udruženje «DAJ MI RUKU» poziva studente humanističkih nauka da se uključe u projekat „Stariji brat, starija sestra 2023-2024“

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u saradnji sa osnovnim školama u Beogradu i Nišu, udruženjem „SOCIATIVA“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Glavni princip rada je uspostavljanje interakcije i trajnog odnosa između jednog deteta i jednog studenta sa kojim dete može pozitivno da se identifikuje. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku, a možete pogledati i video.

Peti ciklus programa biće realizovan tokom 2023. i 2024. godine u saradnji sa OŠ „Dragan Kovačević“ Beograd, školom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i udruženjem “SOCIATIVA”. Studenti će imati priliku da rade sa decom iz ranjivih grupa uzrasta od 9-14 godina. Student i dete se sastaju tri puta mesečno i vreme provode u druženju, rešavajući školske zadatke, igrajući društvene i sportske igre, šetaju, odlaze u zabavni park, pozorište, bioskop, zoo vrt, organizuju edukative radionice, a sve u skladu sa potrebama i sklonostima deteta. Projekat traje 16 meseci, a po završetku aktivnosti svi učesnici dobijaju potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama.

Dinamika projekta:
I faza PRIPREMA I OBUKA (april 2023)
1. Selekcija učesnika;
2. Obuka učesnika.

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (maj 2023–jun 2024)
1. Druženje volontera i deteta
2. Zajedničke radionice svih učesnika na projektu;
3. Organizovanje izleta i zajedničkih druženja svih volontera i dece
4. Sastanci studenata i projektnog tima;
5. Radionice asertivnosti i psihodramske radionice za studente;
6. Završna aktivnost.

III faza EVALUACIJA (jun-jul 2024)
1. Evaluacija projekta od strane učesnika i supervizora;
2. Pisanje izveštaja;
3. Predstavljanje rezultata.

Šta student dobija?
– profesionalno praktično iskustvo
– treninge i obuke
– potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
– mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji

Šta se traži od studenta?
– spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima
– dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije u odnosu sa detetom
– kreativnost i inicijativa
– timski duh

Ko može da se prijavi?
1. Studenti druge, treće i četvrte godine studija, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, učitelji
2. Ostali zainteresovani sa/ili bez iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom

Intervju sa odabranim kandidatima biće održan 19.aprila 2023, a dvodnevna obuka 22. i 23. aprila (datum je podložan promeni uz dogovor sa učesnicima). Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail dajmirukusbss@gmail.com.

Formularu za prijavu možete pristupiti na sledećem linku. Rok za prijavu je 9.april 2023.godine. (Rok je produžen do 15.aprila)

Udruženje "DAJ MI RUKU"