Počele psihodramske radionice za volontere na projektu “Stariji brat, starija sestra 2013-2015”

Uvodna psihodramska radionica za volontere na projektu „Stariji brat, starija sestra 2013-2015“ održana je 29. januara 2014. godine.

Psihodramski terapeuti iz Psihološkog ateljea održaće ukupno deset radionica sa volonterima u cilju održavanja stabilnog odnosa sa detetom. 

Psihodrama je grupna akciona psihoterapijska metoda. Ima dramske elemente: 1. terapeut koji vodi seansu, 2. protagonista – član grupe koji prikazuje neku situaciju sa detetom; 3. publika – deo grupe koji nije direktno uključen u akciju već je posmatra sa strane, i 4. pomoćne ličnosti – član grupe ili više njih koji se sporadično uključuju u psihodramsku akciju preuzimajući uloge bitnih likova iz situacije sa detetom.

U kontekstu ovog projekta, na sceni se odigravaju sećanja na značajne događaje volontera i deteta, nezavršene situacije, unutrašnje drame, osećanja, dileme u radu sa detetom, kao i priprema za buduće susrete volontera i deteta. Cela grupa na kraju učestvuje u diskusiji, pruža podršku onome ko je radio, razmenjuju iskustva i dolazi se do mogućih rešenja u radu sa decom.

Udruženje "DAJ MI RUKU"