Počela realizacija decembarskih inkluzivnih radionica

Prva decembarska radionica na projektu “Uključi se u život svojih vršnjaka” održana je 6. decembra u OŠ “Sava Jovanović Sirogojno”

Projekat „Uključi se u život svojih vršnjaka” usmeren je na razvijanje međusobnog razumevanja i uvažavanja potreba učenika osnovnih redovnih škola i škole za decu ometenu u mentalnom razvoju. Svojim ciljevima i aktivnostima usmeren je na pružanje podrške u jačanju svesti i jačanju motivacije nastavnika, učenika i roditelja za zajednički rad i saradnju. Projekat je podržan od strane Gradskog sekretarijata za dečju zaštitu.

Program obuhvata niz inkluzivnih radionica, likovnih i plesnih, sa učenicima i nastavnicima pet partnerskih škola, kao i radionice Forum teatra za nastavnike, roditelje i studente.

Prva grupa radionica biće realizovana u decembru 2012. godine i uključuje učenike i nastavnike osnovnih škola “Branko Radičević”, Batajnica i “Sava Jovanović Sirogojno”, Zemun, studente Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

 

 

Udruženje "DAJ MI RUKU"