Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije

Na poziv Beogradske otvorene škole udruženje “DAJ MI RUKU” prisustvovalo je sastanku Nacionalnog savetodavnog odbora projekta „Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije“. Sastanak je održan 18. mаrta 2014. godine.

…….

Više na Beogradska otvorena škola.

Udruženje "DAJ MI RUKU"