Održane januarske plesne i likovne radionice

27894_10151147369477827_1328309960_n

Krajem januara završena je osma inkluzivna radionica na projektu “Uključi se u život svojih vršnjaka”.  

U januarskim radionicama učestvovali su učenici i nastavnici osnovnih škola “Sonja Marinković” i “Sava Jovanović Sirogojno” iz Zemuna i studenti Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Projekat „Uključi se u život svojih vršnjaka” usmeren je na razvijanje međusobnog razumevanja i uvažavanja potreba učenika osnovnih redovnih škola i škole za decu ometenu u mentalnom razvoju. Svojim ciljevima i aktivnostima usmeren je na pružanje podrške u jačanju svesti i jačanju motivacije nastavnika, učenika i roditelja za zajednički rad i saradnju. Projekat je podržan od strane Gradskog sekretarijata za dečju zaštitu.

Program obuhvata niz inkluzivnih radionica, likovnih i plesnih, sa učenicima i nastavnicima pet partnerskih škola, kao i radionice Forum teatra za nastavnike, roditelje i studente.

 

Udruženje "DAJ MI RUKU"