Održana obuka za volontere na projektu “Stariji brat, starija sestra”

Početkom marta volonteri su prošli trodnevnu obuku za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra”. Treneri su, zajedno sa volonterima, obrađivali sledeće teme: Timski rad, Asertivno ponašanje, Odgovori na manipulaciju i Psiho-socijalni rad sa decom ometenom u mentalnom razvoju.

   U cilju što kvalitetnijeg predstavljanja sadržaja deci tokom realizacije edukativnih i kulturno-zabavnih programa, volonterima je održana i obuka za rad na SMART tabli.

Udruženje "DAJ MI RUKU"