Održan trening “Veštine radioničarskog rada i upotreba pozorišnih metoda u radu sa decom”

U prostorijama vrtića “Maštarije” i “Zora” održan je trodnevni trening “Veštine radioničarskog rada i upotreba pozorišnih metoda u radu sa decom”.

Trening, kao deo projekta “Rastilište-kroz pokret i reči postajemo veći”, obuhvatio je tri celline:
1. Usvajanje i vežbanje pozorišnih metoda
2. Upućivanje u karakteristike rada sa decom i roditeljima u okviru inkluzivnih programa
3. Timski rad i jačanje saradnje među volonterima i vaspitačima radi izgradnje radioničarskih parova, samostalnih u izvođenju radionica

Iako je planirani broj učesnika bio 20 treningu su prisustvovale i upravnice vrtića “Maštarije” i “Zora” i tri predstavnika Predškolske ustanove Zvezdara, pedagog, psiholog i zamenica direktorke.

Od maja do septembra radioničarski parovi održaće 210 radionica sa oko 150 mališana uzrasta od 4 do 7 godina. Teme koje će obrađivati: odnos prema sebi, odnos prema drugome, odnnos prema okolini.

 

Udruženje "DAJ MI RUKU"