Konkurs za učešće u projektu “Znam ja, znaćeš i ti”

UDRUŽENJE “DAJ MI RUKU” OBJAVLJUJE KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI”

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti” sprovodimo u saradnji sa Predškolskom ustanovom Novi Beograd, od septembra 2016. do marta 2017. godine. Cilj projekta je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece. Studenti će, kroz niz radionica, sa decom raditi na učenju veština za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, promovišući nenasilnu, asertivnu komunikaciju.

U periodu od oktobra 2016. do marta 2017. godine četiri studenta radiće sa predškolskom grupom dece iz vrtića “Zeka” i 5 do 10 dece koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Predviđeno je da zajedno obrade 24 radionice koje će studenti voditi u paru. Obuku i pripremu studenata na teme “Nenasilna komunikacija” i “Osnove radioničarskog rada” vršiće socijalni radnici i pedagozi udruženja “DAJ MI RUKU”. Po završetku svih aktivnosti učesnici dobijaju potvrde o angažovanju.

 

I Faza Selekcija i obuka studenata (septembar, oktobar 2016)
II Faza Razvojne radionice (oktobar 2016- februar 2017)
III Faza Evaluacija (mart 2017)

 

Napomene:
1. Studenti imaju obavezu da obave sanitarni pregled kako bi mogli da budu u kontaktu sa decom. Troškove pregleda snosi udruženje “DAJ MI RUKU”.
2. Prva tri meseca, studenti su angažovani u parovima. Nakon tog perioda, u skladu sa procenom, mogu raditi i samostalno sa grupom. Angažovani su dva puta nedeljno po dva sata, pre ili posle podne.
3. Studenti u svom radu koriste već pripremljene radionice, ali, u skladu sa procenom, mogu i sami kreirati radionice uz mentorsku podršku koordinatora projekta.

 

Šta student dobija?
– Praktično iskustvo

– Obuku
– Potvrdu o angažovanju


Šta se traži od studenta?

– Strpljenje i spremnost da posveti vreme deci i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa decom
– Sposobnost i spremnost da realizuje radionice i uspostavi pravilan kontakt sa decom
– Inovativnost, inicijativa


Ko može da se prijavi?
1. Studenti treće i četvrte godine i master studija državnih i privatnih fakulteta, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi i vaspitači.
2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta i socijalno ugroženom decom.

Za sve dodatne informacije pišite nam na mail znamjaznacesiti@gmail.com. Formular za prijavu možete preuzeti ovde.


Molimo vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 27. septembra 2016. godine na e-mail znamjaznacesiti@gmail.com
, pod naslovom „Prijava za ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI“

 

 

 

Udruženje "DAJ MI RUKU"