Konkurs za učešće u projektu “Znam ja, znaćeš i ti-2017”

UDRUŽENJE “DAJ MI RUKU”
POZIVA STUDENTE UNIVERZITETA U BEOGRADU
DA SE PRIJAVE 
ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI-2017″

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti-2017” sprovodimo u saradnji sa Predškolskom ustanovom “11.april”, od septembra do decembra 2017. godine. Cilj projekta je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece predškolskog uzrasta. Studenti će sa decom, kroz niz radionica koje će voditi u paru, raditi na učenju veština za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, promovišući nenasilnu, asertivnu komunikaciju.

I Faza Selekcija i obuka studenata (septembar 2017.)
II Faza Razvojne radionice (oktobar – decembar 2017.)
III Faza Evaluacija (januar 2018.)

Napomene:
1. Studenti imaju obavezu da u septembru obave sanitarni pregled kako bi mogli da budu u kontaktu sa decom. Troškove pregleda snosi udruženje “DAJ MI RUKU”.
2. Studenti su angažovani dva puta nedeljno po dva sata (od 12h do 14h ili od 15h do 17h)
3. Studenti u svom radu koriste već pripremljene radionice, ali, u skladu sa procenom, mogu i sami kreirati radionice uz mentorsku podršku koordinatora projekta.


Šta student dobija?
– Praktično iskustvo

– Obuku na teme “Nenasilna komunikacija” i “Osnove radioničarskog rada” koju vrše socijalni radnici i pedagozi udruženja “DAJ MI RUKU”
– Potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama


Šta se traži od studenta?

– Posvećenost deci i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa decom
– Sposobnost i spremnost da realizuje radionice i uspostavi pravilan kontakt sa decom
–Kreativnost, inicijativa


Ko može da se prijavi?
1. Studenti treće i četvrte godine i master studija državnih i privatnih fakulteta, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi i vaspitači.

2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta i socijalno ugroženom decom.

Za sve dodatne informacije pišite nam na mail znamjaznacesiti@gmail.com. Formular za prijavu možete preuzeti ovde.


Molimo vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 12. septembra 2017. godine do 23:59h na e-mail 
znamjaznacesiti@gmail.com, pod naslovom „Prijava za ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI-(Ime i prezime)“

Na sledećim linkovima možete pogledati kako su izgledale završne radionice projekta “Znam ja, znaćeš i ti” u školskoj 2016/2017. godini. Link 1, Link 2

Udruženje "DAJ MI RUKU"