Konkurs za učešće u projektu “Znam ja, znaćeš i ti”


UDRUŽENJE “DAJ MI RUKU” 
OBJAVLJUJE KONKURS 
ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI”

Poziv se upućuje studentima Univerziteta u Beogradu: Filozofski fakultet – Odeljenje za psihologiju i Odeljenje za pedagogiju i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 

Projekat “Znam ja, znaćeš i ti” deo je Programa stručne prakse koji sprovodimo u saradnji sa OŠ “Dragan Kovačević”, škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Ciljevi projekta su: Razvijanje i unapređenje komunikacijskih veština učenika radi uspostavljanja boljih socijalnih odnosa; Razvijanje međusobnog razumevanja i uvažavanja različitih potreba i mogućnosti učenika; Pružanje pomoći učenicima za poboljšanje uspeha u školi i usmeravanje ka izboru zanimanja.

U projektu učestvuju deca uzrasta od 10 do 14 godina, učenici OŠ “Dragan Kovačević” iz Beograda i studenti, budući socijalni radnici, psiholozi i pedagozi. U periodu od februara do kraja juna 2017. godine student će razvijati odnos jedan-na-jedan sa detetom i učestvovati u zajedničkim radionicama i aktivnostima grupe. Obuku studenata vrše socijalni radnik i pedagog udruženja “DAJ MI RUKU”.

Dinamika projekta
Intervju sa kandidatima: 20.februar
Sastanak sa stručnim saradnikom škole: 21.februar
Obuka: 25. i 26. februar
Upoznavanje sa decom: Prva nedelja marta
Individualni i grupni rad: mart -jun 2017

Šta se traži od studenta?
– Strpljenje i spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa detetom
– Samoinicijativnost, inovativnost
– Timski duh

Obaveze studenata
Individualni rad –
Viđanje sa detetom tri puta mesečno u prostorijama škole. Student ima zadatak da sa učenikom radi na poboljšanju komunikacijskih veština uz saradnju sa roditeljima i nastavnicima i pomaže mu da poboljša uspeh u školi.
Grupni rad – Edukativne radionice sa grupom, jednom mesečno
Izveštaji – Kratki mesečni izveštaji i krajnji izveštaj.

Ko može da se prijavi?
Studenti treće i četvrte godine Filozofskog fakulteta u Beogradu – Odeljenje za psihologiju i Odeljenje za pedagogiju i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.
Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 17. februara 2017. godine na e-mail znamjaznacesiti@gmail.com , pod naslovom „Prijava za ZNAM JA, ZNAĆEŠ I TI – DK“. Kandidati koji prođu prvi krug biće obavešteni najkasnije u subotu, 18.februara.

Udruženje "DAJ MI RUKU"