Konkurs za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra NIŠ”

UDRUŽENJE „DAJ MI RUKU“
OBJAVLJUJE KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA 2016-2017-NIŠ“

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u Beogradu, u saradnji sa tri osnovne škole, udruženjem „SOCIATIVA“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Glavni princip rada je uspostavljanje trajnog odnosa i interakcije između jednog studenta i jednog deteta u trajanju od 14 meseci. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu.

U periodu 2016-2017 godine studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu imaće prilike da rade sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom uzrasta od 9-16 godina, učenicima Škole za osnovno obrazovanje „14. oktobar“ . Obuku i pripremu učesnika vršiće socijalni radnici i psiholozi udruženja DAJ MI RUKU i SOCIATIVA.

Obaveze volontera
Pravljenje individualnog programa rada sa detetom, mesečnih planova poseta i izveštaja o realizovanim posetama, druženje sa detetom tri puta mesečno, vođenje dnevnika rada, prisustvo sastancima volontera sa projektnim timom, priprema i realizacija jedne radionice-rad u paru, prisustvo na treningu, prisustvo radionicama grupe, učešće u psihodramskim radionicama, pisanje krajnjeg izveštaja, čuvanje profesionalne tajne, zaštita podataka.

Šta se traži od studenta?
– Strpljenje i spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa detetom
– Samoinicijativnost, inovativnost
– Timski duh

Ko može da se prijavi?
Studenti druge i treće godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Studije Pedagogije

Formular za prijavu možete preuzeti ovde. Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 7. septembra na e-mail: sbssnis@gmail.com pod naslovom “Prijava za SBSS 2016-2017-NIŠ“.

Nakon prvog kruga selekcije, intervjui sa odabranim kandidatima biće održani u prvoj polovini septembra, a dvodnevna obuka krajem septembra. Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail sbssnis@gmail.com.

 

 

Udruženje "DAJ MI RUKU"