Konkurs za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra 2015-2017”

Udruženje «DAJ MI RUKU» objavljuje konkurs za učešće u projektu „Stariji brat, starija sestra 2015-2017“.

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u saradnji sa osnovnom školom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju «Sava Jovanović Sirogojno» u Zemunu, udruženjem „SOCIATIVA–Psihološki kutak“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Stručnu podršku projektu pružaju prof. dr Ivan Vidanović i prof. dr Miroslav Brkić.

Glavni princip rada je uspostavljanje interakcije i trajnog odnosa između jednog deteta i jednog studenta sa kojim dete može pozitivno da se identifikuje. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku.

U periodu 2015-2017 godine volonteri će imati prilike da rade sa decom lako ometenom u mentalnom razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom uzrasta od 9-16 godina, učenicima OŠ „Sava Jovanović Sirogojno“ u Zemunu i OŠ “Dragan Kovačević” u Beogradu. Obuku i pripremu učesnika vršiće socijalni radnici i psiholozi udruženja DAJ MI RUKU i SOCIATIVA – “Psihološki atelje”. Projekat traje 16 meseci, a po završetku aktivnosti svi učesnici dobijaju potvrdu o angažovanju.

Volonter i dete se sastaju tri puta mesečno u školi i vreme provode pričajući, rešavajući školske zadatke, igrajući društvene i sportske igre, šetaju, odlaze u zabavni park, pozorište, zoo vrt i sl, a sve u skladu sa potrebama i sklonostima deteta.

I faza PRIPREMA I OBUKA (oktobar – novembar 2015)
1. Selekcija učesnika;
2. Obuka učesnika.

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (novembar 2015–januar 2017)
1. Druženje volontera i deteta;
2. Zajedničke radionice svih učesnika na projektu;
3. Sastanci volontera i projektnog tima;
4.Psihodramske radionice;
5. Završna aktivnost.

III faza EVALUACIJA (februar 2017)
1. Evaluacija projekta od strane učesnika i supervizora;
2. Pisanje izveštaja;
3. Predstavljanje rezultata.


Šta volonter dobija?
– profesionalno praktično iskustvo
– treninge i obuke
– potvrdu o angažovanju

Šta se traži od volontera?
– Strpljenje i spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa detetom
– Inovativnost, inicijativa
– Timski duh

Ko može da se prijavi?
1. Studenti državnih i privatnih fakulteta, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, učitelji, filolozi i studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom lako ometenom u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom.

Intervjui i trodnevna obuka sa odabranim kandidatima biće održani krajem oktobra i početkom novembra. Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail dajmirukusbss@gmail.com.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde: Formular za prijavu – SBSS 2015-2017.

Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 20. oktobra na e-mail:
dajmirukusbss@gmail.com ili office@dajmiruku.org
pod naslovom „Prijava za SBSS 2015-2017“.

Udruženje "DAJ MI RUKU"