Konkurs za učešće u projektu “Stariji brat, starija sestra 2017-2019”

 

Udruženje «DAJ MI RUKU» poziva studente Univerziteta u Beogradu da se uključe u projekat „Stariji brat, starija sestra 2017-2019“.

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u saradnji sa osnovnom školom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju «Sava Jovanović Sirogojno» u Zemunu, udruženjem „SOCIATIVA–Psihološki kutak“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Od 2015.godine program je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Beogradu.

Glavni princip rada je uspostavljanje interakcije i trajnog odnosa između jednog deteta i jednog studenta sa kojim dete može pozitivno da se identifikuje. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku, a možete pogledati i video.

 

U periodu 2017-2019. godine volonteri će imati prilike da rade sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom uzrasta od 9-16 godina, učenicima iz nekoliko redovnih i škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Beogradu. Volonter i dete se sastaju tri puta mesečno u školi i vreme provode pričajući, rešavajući školske zadatke, igrajući društvene i sportske igre, šetaju, odlaze u zabavni park, pozorište, zoo vrt i sl, a sve u skladu sa potrebama i sklonostima deteta. Projekat traje 16 meseci, a po završetku aktivnosti svi učesnici dobijaju potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama.

Dinamika projekta:
I faza PRIPREMA I OBUKA (oktobar – novembar 2017)
1. Selekcija učesnika;
2. Obuka učesnika.

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (novembar 2017–januar 2019)
1. Druženje volontera i deteta
2. Zajedničke radionice svih učesnika na projektu;
3. Organizovanje izleta i zajedničkih druženja svih volontera i dece
4. Sastanci volontera i projektnog tima;
5. Psihodramske radionice;
6. Završna aktivnost.

III faza EVALUACIJA (februar 2019)
1. Evaluacija projekta od strane učesnika i supervizora;
2. Pisanje izveštaja;
3. Predstavljanje rezultata.


Šta volonter dobija?
– profesionalno praktično iskustvo
– treninge i obuke
– potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
– mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji

Šta se traži od volontera?
– spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima,
– dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije  u odnosu sa detetom
– kreativnost i inicijativa
– timski duh

Ko može da se prijavi?
1. Studenti državnih i privatnih fakulteta, budući socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, učitelji, filolozi
2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom.

Intervjui sa odabranim kandidatima biće održani sredinom oktobra, a trodnevna obuka u prve dve nedelje novembra. Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail dajmirukusbss@gmail.com.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde. Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 10. oktobra na e-mail: dajmirukusbss@gmail.com ili office@dajmiruku.org pod naslovom „Prijava za SBSS 2017-2019-Ime i prezime“.

Udruženje "DAJ MI RUKU"