Konkurs za studente humanističkih nauka, Projekat Znam ja, znaćeš i ti – grupni rad sa decom školskog uzrasta

Udruženje “DAJ MI RUKU” poziva studente društvenih fakulteta u Beogradu da se uključe u projekat “Znam ja, znaćeš i ti”

Cilj programa je podsticanje socio-emocionalnog razvoja kod dece školskog uzrasta, od I do IV razreda i sastoji se iz niza radionica i aktivnosti koje će voditi studenti treće, četvrte ili master studija humanističkih nauka uz superviziju socijalnog radnika, psihologa i pedagoga udruženja koji su i autori programa. Studenti će biti angažovani u osnovnoj školi u Beogradu, imaće priliku da tri puta nedeljno od 13h do 17h rade sa grupom do 15-oro dece u prostorijama škole ili školskog dvorišta. U toku četiri sata rada sa decom, studenti će realizovati pripremljene radionice, ali će sprovoditi i slobodne aktivnosti i pomoć u učenju, u skladu sa potrebama dece.

Projekat traje od oktobra do kraja januara 2021. godine uz mogućnost daljeg angažovanja.
Sastoji se iz sledećih faza:
Faza I Intervjui, izbor i obuka studenata (septembar-oktobar 2020)
Faza II Realizacija aktivnosti (oktobar 2020-januar 2021)
Faza III Pisanje izveštaja i evaluacija (Januar 2021)

Ko može da se prijavi?
– Studenti treće, četvrte godine ili master studija budući defektolozi, logopedi, učitelji,
psiholozi, pedagozi i socijalni radnici
– Poželjno iskustvo u radu sa decom, ali nije presudno

Šta se od studenta očekuje?
– spremnost da posveti vreme radu sa decom i ostalim projektnim aktivnostima
– dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije u odnosu sa decom
– kreativnost i inicijativa
– timski duh
– poštovanje pravila ponašanja u školi, naročito zdravstvenih mera dok traje pandemija virusa
KOVID 19

Šta student dobija?
– profesionalno praktično iskustvo u grupnom radu sa decom
– obuku na temu “Asertivnost kao veština komuniciranja pri rešavanju konflikata”, „Osnove
radioničarskog rada“
– potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
– mogućnost izdavanja potvrde o obavljenoj stručnoj praksi, u dogovoru sa fakultetom (studenti koji obavljaju praksu prolaze i obuku na temu “Pisanje projekata”)
– mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji

Pitanja i prijave poslati na mail znamjaznacesiti@gmail.com, zaključno sa 25.septembrom 2020. godine. Formular za prijavu možete popuniti OVDE.

Udruženje „DAJ MI RUKU“ (www.dajmiruku.org) osnovano je 2009. godine u Beogradu. Članovi udruženja su socijalni radnici, pedagozi, psihoterapeuti čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života dece i omladine. Zahvaljujući saradnji sa brojnim predškolskim ustanovama, školama, fakultetima, opštinama, diplomatskim predstavništima, firmama i drugim subjektima društva, udruženje uspešno realizuje programe i projekte otkrivajući razvijajući potencijale i sposobnosti dece i omladine. Našim najvećim uspehom smatramo to što su naši programi ušli u programe rada nekoliko predškolskih ustanova i škola u Beogradu i Nišu. Takođe, naše udruženje je nastavna baza Fakulteta političkih nauka, dok se praksa koju studenti obavljaju kod nas priznaje i na drugim društvenim fakultetima.

Udruženje "DAJ MI RUKU"