Još jedna donacija OŠ „Sava Jovanović Sirogojno“

Ovih dana uručili smo još jednu donaciju Osnovnoj školi “Sava Jovanović Sirogojno” – tri itisona.

Kompanija „LUKOIL Srbija“ opremila je interaktivnu senzornu sobu za decu sa posebnim potrebama koja pohađaju školu “Sava Jovanović Sirogojno”, u želji da pomogne njihovom uspešnijem razvoju. Senzorna soba je jedno od ključnih pomagala, jer omogućava izolaciju i atmosferu u kojoj se simulacija efekata dozira i uspostavlja drugačiji kontakt bliskosti i poverenja sa detetom. “DAJ MI RUKU” se priključilo obezbedivši tri itisona za prostoriju.

Senzorna soba je interaktivna soba i predstavlja savremeno elektronsko sredstvo visoke tehnologije sa veoma osetljivim instrumentima i uređajima. Senzorna soba je opremljena različitim aparatima, tako da za svako čulo može da proizvede posebnu stimulaciju. Vizuelne, taktilne, auditivne reakcije upotpunjuju i olfaktivne – specijalni aparat ispušta aromatične mirise koji se kombinuju po potrebi sa ostalim senzacijama. Tehnologija pomaže da se senzacije doziraju po kvantitetu i intenzitetu. Sve reakcije se prate kamerom, a video zapisi se analiziraju i arhiviraju. Unutrašnjost senzorne sobe čini različita senzorno-optička oprema (svetlosni senzori), projektor, muzički stub kako bi se obezbedio stereo efekat, kao i ostale komponente.

Vest pogledajte na linku.

Udruženje "DAJ MI RUKU"