Izvestaj za januar 2016. godine – Humanitarna akcija “Srce za Milosev osmeh”

Tokom januara 2016. godine prikupljeno je 2.023.872,00 RSD od priloga iz humanitarnih kutija i SMS humanitarnog broja 8174. Ceo iznos je, po ugovoru o donatorstvu, prenet na dinarski račun Miloša Nikolića.

Humanirane kutije su bile postavljene u klubovima Cinema, Teatro, Chopper Caffe-u, Saobraćajnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Medicinskom fakultetu, Tržnim centrima Stadion i Zemun park i u školi tanga Tango natural.

Hvala vam što ste učestvovali u humanitarnoj akciji “Srce za Milošev osmeh”.

Udruženje "DAJ MI RUKU"