Humanitarna akcija “Srce za Milošev osmeh”

 

Podržite akciju “Srce za Milošev osmeh” volonterskim angažovanjem, novčanim donacijama ili slanjem poruke na broj 8174!

„DAJ MI RUKU“ je u saradnji sa porodicom Nikolić i Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za pomoć Milošu Nikoliću pod nazivom „Srce za Milošev osmeh“.
Uzimajući u obzir urgentno stanje kolege Miloša kao i velike troškove lečenja za pripremu i za samu intervenciju otvoreni su dinarski i devizni račun na ime Miloš Nikolić, u Komercijalnoj banci, u cilju prikupljanja novčanih sredstava za njegovo lečenje:

Dinarski račun 205-9011006267062-74

Dr Miloš Nikolić ima 30 godina i radi na Odeljenju za fiziologiju biljaka, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu. Teško je bolestan i pre izvesnog vremena (17. 11. 2015. god.) konstatovana je sledeća dijagnoza:
Insufficientia cordis – 150, Cardiomyopathia congestiva – 142, Fibrillatio et fluctuatio atriorum – 148, Block fasciculi sinistri, non specificatus – 144.7.

Miloš je prošle nedelje hospitalizovan na odeljenju za kardiologiju u Dr Subotića 13 i upućen je na transplataciju srca.

Pokrenuli smo brojne akcije u cilju prikupljanja sredstava za njegovo lečenje. U akcije je uključena akademska zajednica Srbije, brojni mediji, privatne firme i drugi subjekti društva.
– SMS humanitarni broj 8174 – U saradnji sa mobilnim operaterima Telekom Srbija, VIP mobile i Telenor fondacijom, pokrenili smo SMS humanitarni broj 8174. Cena poruke je 100 dinara i važi za sve mreže.
– Humanitarne kutije – Širom Srbije postavljene su humanitarne kutije za prikupljanje pomoći.

Dr Miloš Nikolić rođen je 13. septembra 1985. godine u Leskovcu. Doktorsku disertaciju odbranio je 29. septembra 2015. godine. Od 1. septembra 2009. godine angažovan je u Odeljenju za fiziologiju biljaka, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu. U toku je procedura za izbor u zvanje naučnog saradnika. Radi se o izvanrednom istraživaču čiju celokupnu karijeru odlikuje visok kriterijum kada je u pitanju naučni rad, kao i visoki moralni i etički principi. Bibliografija dr Miloša Nikolića obuhvata 50 bibliografskih jedinica, sa ukupno 150.9 poena (IF=53.028).

Izveštaj za januar 2016
Izveštaj za decembar 2015

Akcija je uspešno završena 31.januara 2016. godine. Milošu je transplantacija srca urađena 27.oktobra 2016. godine na AKH klinici u Beču.

Udruženje "DAJ MI RUKU"