Donacija Osnovnoj školi “Sava Jovanović Sirogojno”

U saradnji sa udruženjem “CANVAS” organizovali smo humanitarnu akciju za nabavku kancelarijskih stolica za OŠ “Sava Jovanović Sirogojno” u cilju obezbeđivanja boljih uslova rada škole. Školi i zaposlenima predato je 10 kancelarijskih stolica.

Udruženje "DAJ MI RUKU"