“DAJ MI RUKU” u Banjaluci

Od 19-21 novembra 2012. godine Generalni sekretar i sedam volontera našeg udruženja prisustvovali su u Banjaluci manifestaciji “Obeležavanje 10 godina projekta Stariji brat, starija sestra u Republici Srpskoj”

U okviru manifestacije održana je i Međunarodna konferencija o dobrovoljnom radu, na kojoj su predstavnici “DAJ MI RUKU” izlagali svoje radove na temu “Volonterizam u teoriji i praksi” i “Iskustva volontera na projektu Stariji brat, starija sestra”.  Nakon konferencije i završnog dela manifestacije, volonteri su prisustvovali humanitarnom koncertu u Banskom dvoru pod nazivom “Kad malo znači mnogo”.

Kao gosti udruženja “Nova generacija” volonteri se imali prilike da razgovaraju sa kolegama na projektu “Stariji brat, starija sestra” u Banjaluci, posete njihove prostorije i Dnevni centar za decu ulice.

Ova poseta je realizovana uz značajnu finansijsku podršku Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Udruženje "DAJ MI RUKU"