Poziv za studente – Saradnik u pružanju dodatne podrške dečjem razvoju i napredovanju

Udruženje “DAJ MI RUKU” poziva studente društvenih fakulteta u Beogradu da se uključe 
u projekat “Saradnik za pružanje dodatne podrške dečjem razvoju i napredovanju”

Naše udruženje nastavlja saradnju sa Predškolskom ustanovom “Boško Buha”, opština Palilula, Beograd, na projektu “Saradnik za pružanje dodatne podrške dečjem razvoju i napredovanju” čiji je cilj pružanje podrške dečjem vaspitanju i obrazovanju. Projekat traje od oktobra do kraja decembra 2019. godine uz mogućnost daljeg angažovanja.

Student će imati priliku da tri puta nedeljno po tri sata radi sa detetom uzrasta od 4-7 godina na njegovoj integraciji u vrtićku grupu, sa sledećim zadacima: pomoć oko kretanja, održavanje lične higijene, hranjenje, oblačenje, komunikacija, socijalizacija. Sve aktivnosti se obavljaju u vrtiću, a student boravi sa detetom u grupi uz prisustvo vaspitača.

Ko može da se prijavi?
– Studenti treće, četvrte godine ili master studija budući defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i vaspitači
– Poželjno iskustvo u radu sa decom uzrasta od 4 do 7 godina

Šta se od studenta očekuje?
– spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima,
– dobro raspoloženje i širenje pozitivne energije  u odnosu sa detetom
– kreativnost i inicijativa
– timski duh

Šta student dobija?
– profesionalno praktično iskustvo
– obuku tokom celog trajanja projekta na temu “Asertivnost kao veština komuniciranja pri rešavanju konflikata”
– potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
– mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji
–  mogućnost prisustva na stručnim aktivima PU „Boško Buha“

Dodatne informacije:
– mišljenje i predlozi studenata biće uvršteni u portfolio deteta kao predlog stručnjacima za dalji rad
– troškove sanitarnog pregleda snosi udruženje “DAJ MI RUKU”
– u zavisnosti od odaziva donatora, postoji mogućnost za obezbeđivanje stipendije
– u zavisnosti od dogovora sa fakultetom, mogućnost priznavanja stručne prakse 

Pitanja i prijave poslati na mail saradnik@dajmiruku.org, zaključno sa 4.oktobrom 2019. godine.

Formular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.

Udruženje "DAJ MI RUKU"